Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowisko opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Centawie.

Wójt Gminy Jemielnica  ogłasza nabór na stanowisko: Opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Centawie.


Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny kserokopie dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67.

Termin składania dokumentów: 23 grudnia 2019r.

Wersja XML