Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wójt Gminy Jemielnica  informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Gmina Jemielnica jest zainteresowania  przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.


W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.


W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani sprawą na terenie Gminy Jemielnica winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się poniżej lub do pobrania w urzędzie pok. 8.
Sposób składania informacji: Urząd Gminy w Jemielnicy ul. Strzelecka 67, osobiście lub pocztą do dnia 08 listopada 2019 r. r. włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.


PDFOgłoszenie.pdf


PDFDeklaracja.pdf (*.pdf)

DOCXDeklaracja.docx (*.docx)
 

Wersja XML