Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 oraz z 2019 r., poz. 1309) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Jemielnica przeznaczonych do użyczenia.
Wykaz ten stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 54/19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2019 r. Bliższych informacji o nieruchomości umieszczonej w tym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516.

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica


Zarządzenie Nr 54.19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
PDFZarządzenie Nr 54.19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 sierpnia 2019 r.pdf

Wersja XML