Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy w dniu 22 lipca 2019 r.

 1. Uchwała Nr IX/66/19 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
  PDFUchwała Nr IX.66.19 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr IX.66.19 - Wynik głosowania.pdf

   
 2. Uchwała Nr IX/67/19 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy
  PDFUchwała Nr IX.67.19 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum.pdf
  PDFUchwała Nr IX.67.19 - Wynik głosowania.pdf

   
 3. Uchwała Nr IX/68/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr IX.68.19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr IX.68.19 - Wynik głosowania.pdf

   
 4. Uchwała Nr IX/69/19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
  PDFUchwała Nr IX.69.19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.pdf
  PDFUchwała Nr IX.69.19 - Wynik głosowania.pdf

   
 5. Uchwała Nr IX/70/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jemielnica, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  PDFUchwała Nr IX.70.19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr IX.70.19 - Wynik głosowania.pdf

   
Wersja XML