Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica w gminie Jemielnica, obejmującej obszar pomiędzy ulicami Długą i Józefa Dobisa do publicznego wglądu

Jemielnica, dnia  24 stycznia 2005 r


WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 0-77  463-23-22  fax  0-77  463-23-88
e-mail  ug@jemielnica
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jemielnica


Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o materiałach związanych z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica w gminie Jemielnica, obejmującej obszar pomiędzy ulicami Długą i Józefa Dobisa.

Wykaz danych wraz z dokumentami udostępniony będzie do wglądu w dniach od 01-02-2006 r. do 22-02-2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Wójt Gminy Jemielnica wszczyna jednocześnie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planu w terminie 09-03-2006 r., na adres: Wójt Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica


                                                            Joachim Jelito

                                                           Wójt Gminy Jemielnica
Wersja XML