Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Jemielnica o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Jemielnica

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W związku z powyższym Gmina Jemielnica planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Jemielnica.

Dofinansowanie w wysokości 100% obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Tak wysoki poziom dofinansowania zadania wynika z faktu, że tzw. wskaźnik G – dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikowanego przez Ministerstwo Finansów dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie przekracza kwoty 1500 zł.

Zainteresowanych mieszkańców proszę zatem o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. Wzór wniosku do pobrania udostępniono poniżej.  Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jemielnica pokój Nr 8, budynek Nr 1.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica, w pok. Nr 4, budynek Nr 1. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Finansowanie nie obejmuje wykonania nowego pokrycia dachowego.

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica


PDFogłoszenie.pdf
DOCXwniosek.docx

 1. DOCXzał. nr 1.docx
 2. DOCXzał. nr 2.docx
 3. PDFzał. nr 3.pdf
 4. PDFzał. nr 4.pdf
 5. DOCXzał. nr 5.docx
 6. PDFzał. nr 6.pdf
   
Wersja XML