Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE - Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym u boku cystersa – OSA 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Jemielnica zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym u boku cystersa – OSA 2018"

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zgodnie z treścią Umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp  obowiązującym w Urzędzie Gminy w Jemielnicy.

Przedmiotem zamówienia jest budowa otwartej strefy aktywności pod nazwą: „Strefa z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym u boku cystersa – OSA 2018” na terenie gminy Jemielnica na działkach nr 795/3 i 795/4 przy ul. Cichej.

PDFProtokół z postępowania.pdf

PDFPytania i odpowiedzi.pdf

PDFZapytanie ofertowe.pdf
 

 1. DOCZalącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
  PDFZalącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 -Projekt umowy.pdf
 3. PDFZałącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa.pdf
 4. PDFZałącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
 5. PDFZałącznik nr 5 - Przedmiar.pdf
  PRDZałącznik nr 5 - Przedmiar.prd

   
Wersja XML