Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2018 r.

 1. Uchwała Nr III/12/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFUchwała Nr III.12.18 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr III.12.18.pdf

   
 2. Uchwała Nr III/13/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDFUchwała Nr III.13.18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości..pdf
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr III.13.18.pdf

   
 3. Uchwała Nr III/14/18 w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.
  PDFUchwała Nr III.14.18 w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.pdf
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr III.14.18.pdf

   
 4. Uchwała Nr III/15/18 w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
  PDFUchwała Nr III.15.18 w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.pdf
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr III.15.18.pdf

   
 5. Uchwała Nr III/16/18 w sprawie wyrażenia zgody na dalsza dzierżawę nieruchomości.
  PDFUchwała Nr III.16.18 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr III.16.18.pdf

   
 6. Uchwała Nr III/17/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „jem zdrowo” na lata 2019-2023.
  PDFUchwała Nr III.17.18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania.pdf
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr III.17.18.pdf

   
 7. Uchwała Nr III/18/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  PDFUchwała Nr III.18.18 w sprawie podwyższenia kryterium.pdf
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr III.18.18.pdf

   
 8. Uchwała Nr III/19/18  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  PDFUchwała Nr III.19.18 wsprawie zasad zwrotu wydatków.pdf
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr III.19.18.pdf

   
 9. Uchwała Nr III/20/18 w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr III.20.18 w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Jemielnica.pdf
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr III.20.18.pdf

   

 

Wersja XML