Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089 i poz. 1496) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Jemielnica przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz ten stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 310/18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 25 października 2018 r. Bliższych informacji o nieruchomości umieszczonej w tym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516

PDFZarządzenie Nr 310.18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 25 października 2018 r..pdf

 

Marcin Wycisło

Wójt Gminy Jemielnica

Wersja XML