Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2005-04-25 Przetarg nieograniczony na dostawy węgla kamiennego do placówek podległych Urzędowi Gminy w Jemielnicy

Gmina Jemielnica
47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67
tel. / 0-77 / 4632322 , 4632367 fax / 0-77 / 4632388
www.jemielnica.pl ug@jemielnica.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawy węgla kamiennego do placówek podległych Urzędowi Gminy w Jemielnicy


Termin wykonania : sukcesywnie w ciągu sezonu grzewczego 2005/2006 .

Wersja XML