Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Jemielnica

PDFZapytanie ofertowe.pdf

 1. PDFZałącznik nr 1 do ZO - Szczegółowy harmonogram prac.pdf
 2. DOCXZałącznik nr 2 do ZO - Formularz ofertowy.docx
  PDFZałącznik nr 2 do ZO - Formularz ofertowy.pdf
 3. PDFZałącznik nr 3 do ZO - Projekt umowy.pdf
 4. DOCXZałącznik nr 4 do ZO - Oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac.docx
  PDFZałącznik nr 4 do ZO - Oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac.pdf
 5. DOCXZałącznik nr 5 do ZO - Wykaz nieruchomosci.docx
  PDFZałącznik nr 5 do ZO - Wykaz nieruchomości.pdf
 6. DOCXZałącznik nr 6 do ZO - Protokół odbioru.docx
  PDFZałącznik nr 6 do ZO - Protokół odbioru.pdf
Wersja XML