Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach: Barut, Centawa, Łaziska, Piotrówka, Wierchlesie

WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
TEL./ 0-77 /4 63-23-22 , FAX / 0-77 /4 63-23-88


OGŁOSZENIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowościach : Barut, Centawa, Łaziska, Piotrówka, Wierchlesie
Wersja XML