Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXXIV

 1. Podjęcie  uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r..pdf

   
 2. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023.pdf

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2018 r. i Programu Przeciwdziałania narkomanii Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2018 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2018 r..pdf

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny, w Gminie Jemielnica na lata 2018 – 2020.pdf

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.pdf

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r..pdf
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2023.pdf
Wersja XML