Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa zbiornika małej retencji

PDFPostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Budowa zbiornika małej retencji.pdf

Wersja XML