Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2018 - Konkurs ofert dotyczy zadania w obszarze wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

WÓJT GMINY JEMIELNICA
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2018 w obszarze  
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

 

Więcej informacji -> PDFZarządzenie Nr 232.17 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 17 listopada 2017 r..pdf


W wyniku omyłki pisarskiej nr zarządzenia został zmieniony z 224/17 na 232/17.
Data wydania i treść zarządzenia pozostały bez zmian.


 

Wersja XML