Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Jemielnicy

Realizując zapisy § 5 Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Jemielnica informuje, że w dniu 03 lipca 2017 roku podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej w Jemielnicy na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie działania spółki.

Całkowita wartość przyznanego dofinansowania: 10 000,00 złotych
Łączna wartość realizacji zadania: 12 047,00 złotych

Termin realizacji przedmiotowego zadania: do 31 października 2017 roku


PDFOgłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej.pdf

Wersja XML