Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 730) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Jemielnica przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 215/17 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 7 lipca 2017 r. Bliższych informacji o nieruchomościach umieszczonych w tym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica


PDFInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr 215.17 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

 

Wersja XML