Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do dzierżawy

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Jemielnica przeznaczonych do zbycia, jako wkład niepieniężny (aport) do Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji.

Wykaz ten stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 200/17 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 24 kwietnia 2017 r. Bliższych informacji o nieruchomościach umieszczonych w tych wykazach można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516.

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica


PDFZarządzenie Nr 200.17 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 24 kwietnia 2017 r..pdf

Wersja XML