Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie konsultacyjne na temat projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica”.


Zapraszam mieszkańców Gminy Jemielnica na zebranie konsultacyjne na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica, które odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godzinie 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Strzeleckiej 67.

Konsultacje projektu trwały od 29 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. tj. od dnia opublikowania Strategii na stronach internetowych Gminy Jemielnica www.jemielnica.pl oraz www.bip.jemielnica.pl.

Opinie i uwagi do projektu strategii można było zgłaszać na udostępnionym formularzu. Wypełniony formularz należało przesłać na adres poczty elektronicznej: wpisując w tytule korespondencji: „Konsultacje strategii” lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica w terminie do 20 grudnia 2016 r.

W ogłoszeniu o konsultacjach zapowiedziano, że o upływie terminu wyznaczonego na zgłaszanie pisemnych uwag, opinii i propozycji do projektu Strategii zorganizowane  zostanie zebranie konsultacyjne, które będzie ostatnią okazją do zgłoszenia uwag do projektu Strategii.

 

Marcin Wycisło

Wójt Gminy Jemielnica


 

Wersja XML