Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXV

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego .pdf

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków na Fundusz Wsparcia Policji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r..pdf

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji.Kopia
  PDFProjekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji..pdf

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023.pdf
Wersja XML