Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na dostawę gorących posiłków do placówek oświatowych

Brak opisu obrazka

GMINA JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA
ul. STRZELECKA 67
TEL. ( 077 ) 463-23-22 , 463-23-67 , FAX ( 77 ) 463-23-88
www.jemielnica.pl ug@jemielnica.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
DOSTAWĘ GORĄCYCH POSIŁKÓW DO NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

 • Publiczne Gimnazjum w Jemielnicy,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Jemielnicy,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrówce.

  W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 • spełnią wymogi określone w informacji ogólnej o przedmiocie przetargu
 • spełnią warunki wyszczególnione w art. 22 ust. 2 i art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

  Wymagany termin realizacji zamówienia
  - rok szkolny 2003 - 2004

  Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pani
  Maria Czyż
  kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy


  Materiały przetargowe dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy
  ul. Strzelecka 67 w godz. 8.00 - 15.00. ( oprócz sobót )

  Termin składania ofert upływa z dniem 2003-08-11 o godz. 14:00


  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2003-08-11 o godz.14:00 w siedzibie Zamawiającego ( pok. Nr 1 )

  Wersja XML