Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą „Apetyt na naukę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.


PDFOgloszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 2. DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o potencjale kadrowym.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o potencjale kadrowym.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie doczyczące kryteriów dodatkowych.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie doczyczące kryteriów dodatkowych.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz oferty.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz oferty.pdf
 6. PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Umowa z załącznikami.pdf

 

Wersja XML