Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XIX

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
  PDF07. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem.pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.
  PDF08. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica sporządzonego  na dzień 31 grudnia 2015 r.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2015 r..pdf
  PDF09.1 BILANS SKONSOLIDOWANY.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Apetyt na naukę, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Apetyt na naukę, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Zdobywamy kompetencje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  PDF12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Zdobywamy kompetencje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.pdf
 7. Projekt uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2016 r.
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023
  PDF14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.pdf
Wersja XML