Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 i poz. 1777) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica, wywieszony został wykaz nieruchomości będących własnością gminy Jemielnica przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 88/15 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 31 grudnia 2015 r. Bliższych informacji o nieruchomościach umieszczonych w tym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516

Marcin Wycisło

Wójt Gminy Jemielnica


PDFZarządzenie Nr 88.15 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


 

Wersja XML