• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne - rok 2015


Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Jemielnica


Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.


Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016


Wykonanie mikroinstalacji prosumenckiej na budynkach szkolnych w Jemielnicy


Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016.


Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica


Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jemielnica w roku szkolnym 2015-2016 oraz dzierżawa autobusu gminnego


Remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych na terenie Gminy Jemielnica.


Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2015-2016


 

Wersja XML

Urząd Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
tel. 77 46 23 500
fax 77 46 23 510
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 13919595
w tym miesiącu: 131104
dzisiaj: 3428

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1