Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Realizując zapisy § 3 Uchwały Nr XXXI/198/13 Rady Gminy Jemielnica z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Jemielnica podaje do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jemielnica, informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o następującej treści:

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

            Zgodnie z art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Wójt Gminy Jemielnica podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 września 2013 roku Rada Gminy Jemielnica Uchwałą Nr XXXI/198/13 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jemielnica dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 23 września 2013 roku poz. 2004) podjęła decyzję o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie Gminy Jemielnica pomocy finansowej z budżetu Gminy Jemielnica w postaci dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

W związku z powyższym na podstawie § 3 ww. uchwały Wójt Gminy Jemielnica podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania przez spółki wodne działające na terenie Gminy Jemielnica wniosków o dofinansowanie.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych w 2014 r. wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Termin składania wniosków upływa
z dniem 16 października 2014 roku.

Plik do pobrania:

Wersja XML