Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany imion i nazwisk

Strona archiwalna

 

Urząd Stanu Cywilnego
Norbert Gawlik – pok. Nr 10  (budynek Nr 2) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 15


Zmiany imion i nazwisk


Wymagane dokumenty.


Opłaty.


Termin załatwienia sprawy.
14 dni

Inne wskazówki, uwagi. Sposób załatwienia sprawy.
Zmiana imienia i nazwiska następuje na wniosek obywatela polskiego posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek o zmianę nazwiska podlega rozpatrzeniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. Sprawę należy załatwić osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu stałego zamieszkania. Obywatele polscy stale zamieszkali za granica mogą załatwić sprawę wyłącznie za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.

Podstawa prawna:
Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 220 poz. 1414)


Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego


Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez zaświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Termin.
W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Wymagane dokumenty.


Opłaty.
11 zł. wpisowe wzmianki w akcie małżeństwa

Wersja XML