Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane osobowe

Strona archiwalna

 

Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Anna Wacławczyk – pok. Nr 9  (budynek Nr 2) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 21


Opłata za udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Wymagane dokumenty.
Wniosek o udostępnienie danych osobowych  - DOCWniosek - o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.doc )

Opłaty.
30,40 zł. w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 27 8907 1018 2007 6000 3901 0005 w Banku Spóldzielczym Leśnica Filia Jemielnica

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi).
7 dni roboczych

Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 , poz. 883 – z późniejszymi zmianami)
Wersja XML