Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Strona archiwalna

 

Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Anna Wacławczyk – pok. Nr 9 (budynek Nr 2) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 21

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty.

Opłaty.
bez opłaty

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)
W obecności strony

Inne wskazówki, uwagi. Sposób załatwienia sprawy:

Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960)
Wersja XML