Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja urodzenia dziecka

Strona archiwalna

 

Urząd Stanu Cywilnego
Brygida Piontek – pok. Nr 10 (budynek Nr 2) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 15


Rejestracja urodzenia dziecka.

Wymagane dokumenty.
Podstawą sporządzania aktu urodzenia jest zaświadczenie wydane przez lekarza lub zakład służby zdrowia, pn. "Zgłoszenie urodzenia dziecka"

Inne dokumenty wymagane do zarejestrowania dziecka.

Opłaty.
5 zł za podanie o wydanie 3 bezpłatnych odpisów aktu urodzenia dziecka

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi).
14 dni od daty urodzenia dziecka

Inne wskazówki, uwagi.
Urodzenie dziecka rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zdarzenia. Zgłoszenie urodzenia dziecka może być dokonane również za pośrednictwem USC stałego miejsca zameldowania jednego z rodziców.

Podstawa prawna.
Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 161  poz.1688)
Wersja XML