Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Działalność Gospodarcza
Wacławczyk Bernarda – pok. Nr 10 ( budynek Nr 1 ) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 17

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Podstawa prawna.
Art.18 ust .l ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147. poz. 1231 z późniejszymi zmianami ).

Wymagane dokumenty.
Wniosek, do którego należy dołączyć:

 DOCWzór wniosku.doc

Opłaty.
Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Opłatę wnosi się na rachunek gminy - w kasie Urzędu lub na konto Nr 27 8907 1018 2007 6000 3901 0005 w Banku Spóldzielczym Leśnica Filia Jemielnica, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
  • 525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
  • 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 2. Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie.
 3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 4. Opłatę, o której mowa w pkt. l, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wys. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,
  • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu - wnosi w wys. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów w roku poprzednim,
  • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 5. Przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w okt.4 wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt.1.
 6. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 7. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Wersja XML