Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach

Działalność Gospodarcza
Wacławczyk Bernarda – pok. Nr 10 ( budynek Nr 1 ) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 17

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach


Podstawa prawna.
Art. 7a ust.2 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 - z późniejszymi zmianami ) oraz art. 66 pkt 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzajace ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U.Nr 173, poz. 1808 )

Wymagane dokumenty.
Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach.

Opłata skarbowa.

za zaświadczenie - 17 zł. płatna w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 27 8907 1018 2007 6000 3901 0005
w Banku Spóldzielczym Leśnica Filia Jemielnica

Sposób załatwienia sprawy.

Wydawane jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub braku wpisu w ewidencji.

Inne informacje.
Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Wersja XML