Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność gospodarcza - zgłoszenie zmiany, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie

 

Działalność Gospodarcza
Wacławczyk Bernarda – pok. Nr 3 ( budynek Nr 1 ) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 17


Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

 

Podstawa prawna.
Art. 7ba ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 – z późniejszymi zmianami ) oraz art. 66 pkt 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalnosci gospodarczej ( Dz.U.Nr 173, poz. 1808 )

Wymagane dokumenty.

Opłaty.
Bezpłatnie.

Sposób załatwienia sprawy.
Wydawane jest zaświadczenie o zmianach we wpisie do ewidencji.

Inne informacje.
Odbiór zaświadczenia o zmianach we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Wykreślenie działalności, wznowienie działalności oraz zawieszenie działalności następuje również na wniosku EDG-1.

 

 

Wersja XML