Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie zadania publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i rekreacji..pdf

 

 

Wersja XML