Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wykazach nieruchomości gminnych położonych w Jemielnicy, przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

WÓJT GMINY JEMIELNICA ZAWIADAMIA,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielnica zostały podane do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych położonych w Jemielnicy przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu, a obejmujących:

  1. działkę Nr 1019/2 z mapy 5 o pow. 0,0295 ha, przy ul. Dzierżona, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  2. działkę rolną Nr 881/9 z mapy 5 o pow. 1,8043 ha, przy ul. Nowa Kolonia
  3. lokal użytkowy o pow. 39,89 m2 na działce Nr 798/6 z mapy 5, przy ulicy Św. Wojciecha oraz garaż o pow. 12 m2 na działce Nr 788/2 z mapy 5, przy ul. Wiejskiej

Zarządzenie Nr 136/09 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 137/09 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 138/09 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 16 marca 2009 r.

 

Wersja XML