Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2014 r

Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2014 r.

 

Wójt Gminy Jemielnica zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2014 r. Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

 1. projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2014 r. -
  DOCPROJEKT PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI.doc
 2. formularz do zgłaszania uwag -
  DOCFormularz zgłaszania opinii.doc

Powyższe dokumenty także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pokój Nr 8, tel. 77 46-23-513). Konsultacje odbywać się będą w dniach od 6 lutego do  3 marca 2014 roku. Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 marca 2014 roku na poniższe adresy:

1)     adres poczty elektronicznej:

2)     numer faksu: 77 46-23-510

3)     adres siedziby Urzędu Gminy Jemielnica: 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

 

Jemielnica 5 luty 2014 r. 


Wersja XML