Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany, sprzedaży, dzierżawy

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zamiany, sprzedaży, dzierżawy

 

 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica, wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Jemielnica, przeznaczonych do zamiany, sprzedaży i dzierżawy na okres do 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 211/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2014 r. Bliższych informacji o nieruchomościach umieszczonych w tym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516

 

Joachim Jelito

 

Wójt Gminy Jemielnica


PDFZarządzenie Nr 211.14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2014 r. .pdf


 

Wersja XML