Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Wójta Gminy Jemielnica - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zamiany.

Wójt Gminy Jemielnica zawiadamia, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielnica, na okres 21 dni, zostały podane do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości gminnych położonych w Jemielnicy przy ul. Długiej przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 260/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.) oraz nieruchomości położonej przy ul. Chłopickiego przeznaczonej do zamiany (Zarządzenie Nr 261 z dnia 20 sierpnia 2010 r.).

 

Zarządzenie nr 260/10 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie nr 261/10 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

Wersja XML