Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty - otwarty konkurs ofert upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jemielnica, dnia 07.01.2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 


Gmina Jemielnica informuje, iż w trybie postępowania konkursowego na realizację zadnia publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w pierwszym półroczu 2010 r. wybrano do realizacji poszczególnych części zadania 2 oferty, które złożyli:
1.   Ludowy Klub Sportowy „Naprzód" w Jemielnicy
-  zakres realizacji zadania - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Jemielnica.
2.   Ludowy Zespół Sportowy w Piotrówce
-  zakres realizacji zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Piotrówka.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - otwarty konkurs ofert upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.pdf

 

 

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

Wersja XML