Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrówka

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrówka

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jemielnica uchwały Nr XV/114/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrówka, obejmującego obszar geodezyjny Piotrówka z wyłączeniem lasów położonych w północnej i wschodniej części obszaru geodezyjnego.

                                                  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica w terminie do dnia 19 września 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Jemielnica

Joachim Jelito

PDFObwieszczenie PiZP o przystąpieniu - internet.pdf

 

 

 

 

Wersja XML