Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy z dnia 10 października 2006 r.

K O M U N I K A T
Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy
z dnia 10 października 2006 r.Gminna Komisja Wyborcza w Jemielnicy informuje, iż w dniu 9 października 2006 r. postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu II, skreślono ze składu Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy Panią Joannę Rudolf – zgłoszoną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Józefa Ćwielonga. Na wakujące miejsce powołano Panią Wacławę Zajdel – zgłoszoną przez Wójta Gminy Jemielnica spośród wyborców.

Gminna Komisja Wyborcza w Jemielnicy, od dnia 10 października 2006 r. pracować będzie w następującym składzie:1. Wacławczyk Bernarda 
- Przewodniczący
2. Stachowska Władysława
- Zastępca Przewodniczącego
3. Drzymała Cecylia - Członek
4. Sutor Teresa
- Członek
5. Niewiem Krystyna - Członek
6. Zajdel Wacława
- Członek
7. Piotrowski Zenon
- Członek
         


                                                                                            Przewodnicząca
                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej
                                                                                               w Jemielnicy

                                                                                           Bernarda Wacławczyk
Wersja XML