Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 3 października 2006 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jemielnicy

    Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 1595, poz. 1547 – z późniejszymi zmianami ) podaję do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej powołanej przez Komisarza Wyborczego w Opolu II , w dniu 28 września 2006 r. w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Opolskiego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów  miast w dniu 12 listopada 2006 r.

Wacławczyk Bernarda 
- Przewodniczący
Stachowska Władysława
- Zastępca Przewodniczącego
Drzymała Cecylia - Członek
Sutor Teresa
- Członek
Niewiem Krystyna - Członek
Rudolf Joanna - Członek
Piotrowski Zenon
- Członek
          Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury w dniach od 5 października 2006 r. do 18 października 2006 r. w godzinach od 16:00 do 18:00. Natomiast w dniach   13 października 2006 r. tj. w dniu kiedy mija termin zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy i 18 października 2006 r. tj. w dniu kiedy mija termin zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy w godzinach od 16:00 do 24:00

Gminna Komisja Wyborcza w Jemielnicy działać będzie w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica przy ul. Strzeleckiej 67 ( Pokój Nr 1, Budynek Nr 1 )    tel. ( 077 ) 463-23-22, ( 077 ) 463-23-67, fax. ( 077 ) 463-23-88.

        


                                    Wójt Gminy Jemielnica
                                  
       Joachim Jelito
Wersja XML