Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty typu B do 31.05.2007

Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

 

PDFDecyzja 1 - zezwolenie na wycinkę drzew - Zarząd Powiatu Strzeleckiego .pdf

 

PDFDecyzja 10 - zezwolenie na wycinkę drzew - Zarząd Powiatu Strzeleckiego .pdf

 

PDFDecyzja 11 - zezwolenie na wycinkę drzew - Marek Teresa i i Alfred.pdf

 

PDFDecyzja 13 - zezwolenie na wycinkę drzew - Jan Nowak.pdf

 

PDFDecyzja 14 - decyzja środowiskowa - firma BPiEBK Z Kokoszka.pdf

 

PDFDecyzja 15 - zezwolenie na wycinkę drzew - Fuhl Roman.pdf

 

PDFDecyzja 16 - zezwolenie na wycinkę drzew - Krupa Antoni.pdf

 

PDFDecyzja 17 - zezwolenie na wycinkę drzew - Zarząd Powiatu Strzeleckiego.pdf

 

PDFDecyzja 18 - zezwolenie na wycinkę drzew - Dziewior Paweł.pdf

 

PDFDecyzja 19 - zezwolenie na wycinkę drzew - Kornaga Józefa.pdf

 

PDFDecyzja 2 - zezwolenie na wycinkę drzew - Zarząd Powiatu Strzeleckiego.pdf

 

PDFDecyzja 20 - zezwolenie na wycinkę drzew - Świerzy Sylwia.pdf

 

PDFDecyzja 21 - odmowa zezwolenia na wycinkę drzew - Gwozdek Bernard.pdf

 

PDFDecyzja 22 - zezwolenie na wycinkę drzew - Zarząd Powiatu Strzeleckiego.pdf

 

PDFDecyzja 23 - zezwolenie na wycinkę drzew - Pinkawa Henryk.pdf

 

PDFDecyzja 3 - zezwolenie na wycinkę drzew - Galas Teresa.pdf

 

PDFDecyzja 4 - zezwolenie na wycinkę drzew - Kulik Klaudia.pdf

 

PDFDecyzja 5 - zezwolenie na wycinkę drzew - Winiarz Bogusław.pdf

 

PDFDecyzja 6 - zezwolenie na wycinkę drzew - Drewniok joachim.pdf

 

PDFDecyzja 7 - zezwolenie na wycinkę drzew - Kowal Zygmunt.pdf

 

PDFDecyzja 8 - decyzja środowiskowa - firma ERGRA Sp. z o.o..pdf

 

PDFDecyzja 9 - zezwolenie na wycinkę drzew - Palus Paweł.pdf

 

 

Wersja XML