Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty typu F do 31.05.2007

Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

 

PDFOpracowanie ekofizjograficzne dla zmiany MPZP wsi J-ca ul. Długa i Dobisa.pdf

 

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany MPZP Gminy J-ca ul. Długa i Dobisa.pdf

 

PDFStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jemielnica.pdf

 

 

Wersja XML