Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wycince drzew - Jemielnica działka nr 840-25

WÓJT GMINY JEMIELNICA

47-133 JEMIELNICA   ul. STRZELECKA 67

TEL. ( 077 ) 46- 23 - 500 , FAX ( 077 ) 46-23-510

www.jemielnica.pl   ug@jemielnica.pl

     

 

                                                                                                 Jemielnica 2012-03-08

 

 

GG.6131.8.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

 

          Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt.24 lit. f oraz art. 39 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam

                                                        

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku Pani  Wieczorek Iwony  zam. Jemielnica ul. 1 – go Maja 29   dotyczącego wydania decyzji zezwalającej na usunięcie  1 szt.  drzewa gatunek świerk srebrzysty , rosnącego na działce nr 840/25 .

Zainteresowani mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Gminy Jemielnica przy ulicy Strzeleckiej 67 w godzinach od 7.30 do 15.00 oraz mogą składać związane z nim uwagi i wnioski w terminie od dnia 9  marca  2012  r. do 29  marca   2012  r. ( 21 dni).

 

Wnioski i uwagi należy składać na  piśmie adres Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica.

 

Zastępca Wójta

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy

 

 

PDF20120309150052706.pdf

 

 

Wersja XML