Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji zbiornika małej retencji ? budowa zastawki w miejscu zniszczonej budowli na cieku Bziczka ...

Postanowienie stwierdzające  brak obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  polegającego  na Modernizacji zbiornika małej retencji – budowa zastawki w miejscu zniszczonej budowli na cieku Bziczka  wraz z pracami modernizacyjnymi w obrębie istniejącego zbiornika – Leśnictwo Rytwiny oddział 80 c i 80 b''.

 

PDFPostanowienie.pdf

 

 

Wersja XML