Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie zbiornika małej retencji na rowie melioracji szczegółowej Ba - 16 w km 1+700 - Leśnictwo Dębie oddział 87 f

Postanowienie stwierdzające  brak obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  polegającego  na „Budowie zbiornika małej retencji na rowie  melioracji szczegółowej Ba – 16 w km 1+700 – Leśnictwo Dębie oddział 87 f  /zad.16/  w ramach zadania  pn: cyt. – „Zwiększenie możliwości  retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

 

PDFPostanowienie 2.pdf

 

 

Wersja XML