Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji zbiornika malej retencji na rowie melioracji szczegółowej Ba 25 Leśnictwo Rytwiny oddział 79 g

Postanowienie stwierdzające  brak obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  polegającego  na „Modernizacji zbiornika malej retencji na rowie melioracji szczegółowej Ba 25 – Leśnictwo Rytwiny – oddział 79 g" (zad.10) w ramach zadania pn: cyt. – „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

 

PDFPostanowienie 1.pdf

 

 

Wersja XML