Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa Przebudowa mostu drogowego na rz. Jemielnica oraz przepustu na Młynówce w ciągi drogi gminnej O 105514 ul. J. Bema w m. Jemielnica

 

 

 

IB 7625/M/6/09                                                                                    Jemielnica, dnia 10-12-2009 r

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jemielnica

 

 

Na podstawie art. 85 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa mostu drogowego na rz. Jemielnica oraz przepustu na Młynówce w ciągu drogi gminnej 105514 O ul. J. Bema w m. Jemielnica”.

 Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Starosty Strzeleckiego i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznawać się w Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica. Informacje o powołanej decyzji zawarte są także w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. "

 

 

Wójt

 

Joachim Jelito

 

 

PDFObwieszczenie - decyzja środowiskowa.pdf

 

 

Wersja XML