Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa dla zadania Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą

 

 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jemielnica
 
 
 

Na podstawie art. 85 ust.3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację, że:

-  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie stawów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jemielnica”,

-    z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Starosty Strzeleckiego i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznawać się w Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica do dnia 04-09-2009 r,

-    dane o wydanej decyzji znajdują się także w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 
 
 
 
 
Zastępca Wójta Gminy Jemielnica
 
                            Piotr Pyka
 
            Sekretarz Gminy
 
 
 
 
 

-       Tablica ogłoszeń: UG Jemielnica bud nr 1

-       Tablica ogłoszeń: UG Jemielnica bud nr 2

-       Tablica ogłoszeń: miejsce realizacji przedsięwzięcia (Jemielnica ul. Cicha)

-       Internet: Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

PDFObwieszczenie - decyzja środowiskowa.pdf

 

Wersja XML